oculus-surgery
Blog

10 voorbeelden hoe Virtual Reality de medische wereld verandert

By Sandi Djoulfian on February 22, 2016

Al sinds de jaren ’90 bedenken artsen medische toepassingen voor Virtual Reality. Na jaren van ontwikkeling zijn er verschillende VR toepassingen die patiënten succesvol diagnosticeren, behandelen en trainen. In dit artikel beschrijven wij tien medische toepassingen die op dit moment gebruikt worden.

1. Exposure therapie

Patiënten met een angststoornis zitten vaak in een vicieuze cirkel. Zij zijn bang om hun angst in het echte leven onder ogen te zien. De drempel om iets aan de angst te doen wordt steeds groter. In de huidige behandelingen moeten mensen met een angst voor vliegen tijdens een meerdaagse therapie daadwerkelijk vliegen. Voor veel mensen is die stap veel te groot.

Daarom maken psychiaters van de Universiteit van Louisville gebruiken Virtual Reality Exposure Therapy (VRET) om patiënten te behandelen. Door Virtual Reality in te zetten wordt de stap om aan een angst te werken kleiner. Patiënten zetten namelijk een VR bril op waardoor het lijkt alsof zij in een echt vliegtuig zitten. Via een computer kan de arts talloze situaties nabootsen, zoals het vliegtuig laten rijden, opstijgen en turbulentie simuleren. De arts krijgt daardoor goed inzicht waarvoor de patiënt daadwerkelijk bang is.

Guntur Sandino van de TU Delft ontwikkelde de Virtual Reality vluchtsimulator. “Mensen hoeven nu niet meer echt te vliegen om hun angst op te zoeken. Daardoor kunnen we in veel kortere tijd patiënten behandelen.” Volgens Sandino worden patiënten vijf maal sneller behandeld dan bij normale therapie.

2. Pijnbehandeling

Mensen met ernstige brandwonden leven constant met pijn. Doctoren onderzochten of Virtual Reality patiënten (gedeeltelijk) van die pijn kan afhelpen.

De universiteit van Washington ontwikkelde SnowWorld, een Virtual Reality game waarin patiënten via een controller sneeuwballen naar pinguïns gooien. Ondertussen luisteren zij naar ontspannende muziek. De patiënten zien de game in Virtual Reality waardoor zij het gevoel hebben dat zij in de sneeuw staan.

De Virtual Reality game neemt de pijn, die bijvoorbeeld bij wondverzorging optreedt, voor een groot deel weg. In 2011 toonde onderzoek aan dat de VR SnowWorld app pijn beter bestrijdt dan morfine.

 3. Behandeling voor PTSS

Virtual Reality wordt ingezet om soldaten met een Posttraumatische Stressstoornis (PTSS) te behandelen. In een publicatie van de Technische Universiteit van California beschrijven onderzoekers hoe zij sinds 1997 veteranen van angsten en nachtmerries afhelpen. Dit doen de artsen door situaties uit het oorlogsgebied na te bootsen.

Bij een posttraumatische stressstoornis komen nare ervaringen regelmatig terug in gedachten of dromen. Het is alsof een traumatische ervaring zich telkens herhaalt, waardoor patiënten alles levensecht opnieuw beleven.

Willem-Paul Brinkman is hoogleraar aan de Technische Universiteit van Delft. Hij behandelt PTSS patiënten door Virtual Reality in te zetten. “Onze behandeling gaat in twee stappen. Eerst bouwen artsen samen met de patiënt de omgeving in Afghanistan op de computer na. Patiënten kijken op een scherm mee met de arts en vertellen waar de huizen staan en waar de mensen lopen. Dit proces is een eerste deel van de behandeling” aldus Brinkman. “Vervolgens zetten de patiënten een VR bril op en kunnen zij door de omgeving lopen. De onderzoeker kan via de computer de traumatische gebeurtenis simuleren. Dit proces kan hij vertragen of versnellen, waardoor de patiënt een gevoel van controle heeft.”

4. Training voor chirurgen

Tijdens hun opleiding moeten aspirant chirurgen uren meekijken met ervaren artsen. Langzamerhand mogen zij delen van de operatie overnemen. Slechts een student kan meehelpen tijdens de operatie.

De onderzoeker van Stanford University dachten dat dit proces sneller zou kunnen. Zij gebruiken een simulator waarin artsen virtueel een operatie uitvoeren. De gereedschappen die de arts vasthoudt zijn ook zichtbaar in de virtuele werkelijkheid waardoor de chirurg virtueel kan opereren. De computer merkt op wanneer een arts een fout maakt. Op dat moment krijgt de arts een klein trilsignaal vanuit het gereedschap.

5. VR voor mensen die aan huis gebonden zijn

Vaak komen mensen als zij slecht ter been zijn de deur niet meer uit. Daardoor wordt hun leven steeds kleiner. Het Amsterdamse bedrijf WeMakeVR wil met Virtual Reality waarde toevoegen in mensen hun leven. Zij maken oplossingen voor de ouderenzorg.

“Denk aan iemand van 75 jaar. Ze is slecht ter been en zij houdt van klassieke muziek” schetst Avinash Changa, oprichter van WeMakeVR. “Zij is niet meer in staat om naar Het Concertgebouw te gaan. Met Virtual Reality kan je nu zeggen: we brengen Het Concertgebouw naar jou toe. Ze heeft het gevoel dat ze er echt is, maar ze kan kijken wanneer en hoe lang ze wil. Op die manier vergroot je iemands wereld, dan doe je zinnige dingen.”

Het Anne Frank Huis maakte ook een Virtual Reality rondleiding. “De generatie die de tweede wereldoorlog mee heeft gemaakt wordt steeds ouder. Veel van die mensen zijn inmiddels slecht ter been en hebben niet meer de kans om naar het Anne Frank Huis te komen” vertelt Tom Brink van het Anne Frank Huis. “Door Virtual Reality kunnen deze mensen thuis vanaf de bank een rondleiding door het huis krijgen. Dan brengen we het Anne Frank Huis naar de woonkamer.”

6. Fantoompijn

Fantoompijn komt voor bij mensen die een arm of een been hebben verloren. Zo kan iemand die een arm verliest het gevoel hebben dat hij constant zijn vuist balt. Dat gevoel is pijnlijk en mensen kunnen dagenlang het gevoel hebben dat zij enorme kramp hebben.

Bij reguliere behandelingen kijken patiënten in een spiegel zodat zij hun verloren ledemaat in spiegelbeeld konden zien. In die therapie moeten patiënten taken uitvoeren waardoor de hersenen denken dat de verloren arm actief is en uiteindelijk ontspant.

Het medische tijdschrift ‘Frontiers in Neuroscience’ publiceerde vorig jaar een studie waarin Virtual Reality games op soortgelijke wijze fantoompijn verlichten. De patiënt speelt een autospel waarin de patiënt nog beide armen heeft. Door de bewegingen van de echte arm te monitoren kan het spel voorspellen hoe de patiënt zijn andere arm zou gebruiken, inclusief sturen, schakelen en juichen.

Uit de test blijkt dat de constante pijn die de patiënt ervaart langzaamaan afneemt. Sommige patiënten ervoeren zelfs pijnvrije periodes. De sterk gebalde vuist leek voor patiënten langzaam te ontspannen. Sommige patiënten hadden het gevoel dat de fantoomhand de ontspannen stand van de virtuele hand aannam.

7. Sociale training voor mensen met autisme

Professoren van de Universiteit van Texas maakten een trainingsprogramma waarmee autistische kinderen sociale vaardigheden aanleren. In Virtual Reality gaan mensen op sollicitatiegesprek of op een blind date. Hier leren zij sociale signalen te lezen. Ook moeten zij sociaal aanvaardbaar gedrag laten zien.

Terwijl patiënten op date zijn meten onderzoekers de hersenactiviteit. De studie laat zien dat deelnemers die het programma voltooien een verhoogde hersenactiviteit vertonen in gebieden die gekoppeld zijn aan sociaal begrip.

8. Meditatie

Meditatie is een goede behandeling voor angststoornissen. Drie ontwikkelaars uit San Francisco maakten de Deep VR app. De game toont een mooie groene grasweide met witte bloemetjes, een blauwe lucht, hoge bomen en een rivier. Op een afstand staat een otter.

De app is verbonden aan een armbandje die de hartslag opmeet. Als de speler ontspant komt de otter dichterbij.

9. Mogelijkheden voor de gehandicapten

Vorig jaar zette het bedrijf Fove een crowd funding campagne op waarin gehandicapte kinderen in VR piano kunnen spelen door naar de toetsen te kijken.

Gehandicapte kinderen worden al langer geholpen door VR. De New York Times schreef al in 1994 over een vijfjarige jongen met hersenverlamming die in zijn rolstoel over mooie virtuele grasvelden rijdt.

10. Behandeling bij ADHD

Neurofeedback wordt toegepast om ADHD te behandelen. Het doel van die behandeling is om direct feedback te geven op gewenste hersenactiviteit. Daardoor leert een patiënt de drukke gedachten in zijn hoofd te temmen. Een computer laat zien of de patiënt ‘goede’ hersensignalen afgeeft.

Via Virtual Reality gaat de Amerikaanse onderzoeker Skip Rizzo verder. Hij laat kinderen in een virtueel klaslokaal zitten. Hij laat buiten het klaslokaal een auto voorbij rijden. Als het kindje te lang kijkt krijgt hij een seintje dat dit ongewenst gedrag is. “Via Virtual Reality kunnen we kinderen direct feedback geven op hun gedrag.” legt Rizzo uit. Maar dat is niet het enige. “We weten nu veel beter waardoor kinderen worden afgeleid. Dat zijn niet per se de klasgenoten die achter een kind zitten te fluisteren, maar juist de geluiden die je normaal niet hoort. De deur die dichtslaat op de gang of de conciërge die buiten de bladeren aanveegt.”

    Share

Subscribe to our mailinglist