OPEN CALL FOR SESSIONS AND EXHIBITORS FOR 2023 ARE NOW LIVE!

Facebook Instagram LinkedIn Twitter

Doe mee met The Sprint Hackathon

Scroll down for English

Tijdens de Immersive Tech Week in De Doelen in Rotterdam vindt van maandag 28 tot en met woensdag 30 november een hackathon plaats waarin multidisciplinaire teams zich richten op uitdagingen rondom thema’s als Gezondheid, Klimaat & Duurzaamheid, Cultuur & Entertainment, Productiviteit, Inclusie en Industrie. Oplossingen en kansen worden gezocht in toepassingen als VR, AR en XR. Er wordt gewerkt aan opgaven die zijn ingebracht door bedrijven en overheden.

Samenstelling team
Deelnemers kunnen zich individueel inschrijven of als lid van een team. Let op: Het is vereist dat er tenminste drie expertises in het team aanwezig zijn. Een team bestaat uit maximaal 7 personen. Teams met twee expertises of minder worden aangevuld met teamleden met andere expertise.

Praktisch
Voor alle deelnemers is de toegang tot de hackathon en de Immersive Tech Week gratis. De hackathon duurt drie dagen. Elke dag ben je welkom, vanaf maandag 08.00 uur tot woensdag 17.00 uur. De hackathon vindt plaats in De Doelen. Gedurende de hackathon worden de teams voorzien van (gratis) eten en drinken. 

Ondersteuning
Op de vloer zijn op onregelmatige basis technische ondersteuners en vakinhoudelijke experts aanwezig.

Faciliteiten
Er is per team een tafel, stroom en internettoegang beschikbaar. Er zijn voor alle teams gezamenlijke een aantal headsets en dergelijk beschikbaar.

Prijzen
Een jury van deskundigen zal drie prijswinnaars aanwijzen. Er zijn diverse geldprijzen beschikbaar. De hoogte van de bedragen wordt nog bekend gemaakt.

Copyright
Alles wat door teams wordt geproduceerd is, komt beschikbaar als Creative Commons Share Alike.Aanmelding
Aanmelden voor de hackathon kan tot 18 november 2022.

Organisatie
The Sprint wordt georganiseerd door Hogeschool Rotterdam in samenwerking met VR Days (Immersive Tech Week), Gemeente Rotterdam en De Doelen

Contact
Voor vragen kun je contact opnemen met:
Frederike Manders
f.c.manders@hr.nl
Peter van Waart
p.van.waart@hr.nl

Join the The Sprint Hackathon

During the Immersive Tech Week in De Doelen in Rotterdam a hackathon will take place from Monday 28 to Wednesday 30 November in which multidisciplinary teams will focus on challenges around themes such as Health, Climate & Sustainability, Culture & Entertainment, Productivity, Inclusion and Industry. Solutions and opportunities will be sought in applications such as VR, AR and XR. Work is being done on challenges submitted by companies and governments.

Team composition
Participants can register individually or as members of a team. Note: It is required that there are at least three expertises in the team. A team consists of a maximum of seven people. Teams with two expertises or less will be supplemented by team members with other expertise.

Practical information
Attendance to the hackathon and Immersive Tech Week is free for all participants. The hackathon lasts for three days. You are welcome every day, from Monday 08.00 to Wednesday 17.00. The hackathon will take place at De Doelen. During the hackathon, teams will be provided with (free) food and drinks.

Support
Technical support staff and subject matter experts are present on the floor on an irregular basis.

Facilities
A table, power and internet access are available for each team. A number of headsets and the like are jointly available for all teams.

Prizes
A jury of experts will select three prize winners. Several cash prizes are available. The amount of the amounts is yet to be announced.

Copyright
Everything produced by teams will be available as Creative Commons Share Alike.

Registration
Registration for the hackathon is open until 18 November 2022.

Organisation
The Sprint is organised by Hogeschool Rotterdam in collaboration with VR Days (Immersive Tech Week), Municipality of Rotterdam and De Doelen
https://vrdays.co

Contact
For questions, please contact:
Frederike Manders
f.c.manders@hr.nl
Peter van Waart
p.van.waart@hr.nl